2004


Prezentacja Rady Dzielnicy Centrum Południe

Mikołaj 2004

Hanysy i gorole, czyli śmiech to zdrowie

Hiram Bullock Gang

XIII Koncert „Serce za Serce”

Les Ballets Trockadero

Po naszymu, czyli po śląsku

Nigel Kennedy - Vivaldi Experience

Chór Aleksandrowa