Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Technika obiektu

Cennik wzorcowy

Światło sceniczne

Rozmieszczenie otworów stropowych na scenie

Technika obiektu - Sala widowiskowa

Technika obiektu - Scena

Wykaz rozmieszczenia elementów na sztankietach