Wykaz rozmieszczenia elementów na sztankietach

Sztankiety: ø 60 mm.
Sztankiety są podnoszone i opuszczane na liniach konopnych o grubości ø 19 mm.
Maksymalna wysokość (h) od powierzchni sceny wynosi 12 m.

Okotarowanie czarne

 • sztankiet nr 01 - wolny (20,3 m + 2 x 0,6 m długość sztankietu) + do 150 kg,
 • sztankiet nr 02 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 03 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 04 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 05 - nie do wykorzystania,
 • sztankiet nr 06 - most z oświetleniem + do 50 kg,
 • sztankiet nr 07 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 08 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 09 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 10 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 11 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 12 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 13 - most z oświetleniem + do 50 kg,
 • sztankiet nr 14 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 15 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 16 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 17 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 18 - wolny do 150 kg,
 • sztankiet nr 19 do 22 - wolny do 150 kg (20,3 m + 2 x 0,6 m długość sztankietu)Aktualizacja: 11.04.2008 r.