Dane osobowe

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Dom Muzyki i Tańca z siedzibą w Zabrzu
przy ul. Gen. de Gaulle’a 17

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w innym celu oraz nie będą udostępniane innym
podmiotom. Dane przetwarzane są przez czas obowiązywania Pani/Pana zgody na otrzymywanie
newslettera informującego o wydarzeniach odbywających się w Domu Muzyki i Tańca.
W każdej chwili istnieje możliwość wypisania się z newslettera.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@dmit.com.pl